Distansrittens historia

Distansrittens historia är skriven av Ulf Lonäs
som sedan 1986 i text och bild följt och bevakat
svensk och internationell distansritt i tidningen Ridsport,
och sedan 2011 på dess webbsida.

Ulf Lonäs.